Lindahlssmauet

Foto: Jacob Kvæstads arkiv/Stavanger byarkiv.
Foto: Jacob Kvæstads arkiv/Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen.
Lindahlssmauet ligger i Stavanger og har sitt navn etter baker og grosserer Hans Lindahl (1803–1879). Gatenavnet ble vedtatt i 1927, men var i bruk før den tid. 

På folkemunne blir den lille gatestubben også kalt for Worsesmauet. Årsaken er at kjøpmann Einar Gundersen i 1940-årene hengte opp et skilt med navnet Worsesmauet. Det var han som drev kolonial- og fiskeforretning i smauet, med spekesild og klippfisk som spesialiteter. Smauet ble også kalt These-smauet, etter Arnt Leonard Thesen som tidligere eide Haugehuset på Torget.

Hans Lindahl var en av Stavangers rikeste håndverkere. Han bodde i Haugehuset på Torget til han i 1839 kjøpte en stor eiendom i Hillevåg, Lindal Gård. Den lå omtrent der hvor Strømsbrua er i dag. Derfra ble han hver morgen sett ridende mot Torget hvor bakeriet hans lå. Hans Lindahl døde 17. mars 1879, 76 år gammel. Bygningen i Hillevåg ble revet i 1940-årene for å gi plass til jernbanens utvidede gods-terminal.

Foto: Stavanger byarkiv.
Foto: Stavanger byarkiv.