Lindahlssmauet

Foto: Jacob Kvæstads arkiv/Stavanger byarkiv.
Foto: Jacob Kvæstads arkiv/Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen.
Lindahlssmauet i Stavanger har sitt navn etter baker og grosserer Hans Lindahl (1803–1879). Gatenavnet ble vedtatt i 1927, men var i bruk før den tid. 

På folkemunne blir den lille gatestubben også kalt for Worsesmauet. Årsaken er at kjøpmann Einar Gundersen i 1940-årene hengte opp et skilt med navnet Worsesmauet. Det var han som drev kolo-nial- og fiskeforretning i smauet, med spekesild og klippfisk som spesialiteter. Smauet ble også kalt Thesesmauet, etter Arnt Leonard Thesen som tidligere eide Haugehuset på Torget.

Hans Lindahl var en av Stavangers rikeste håndverkere. Han bodde i Haugehuset på Torget til han i 1839 kjøpte en stor eiendom i Hillevåg, Lindal Gård. Den lå omtrent der hvor Strømsbrua er i dag. Derfra ble han hver morgen sett ridende mot Torget hvor bakeriet hans lå. 

Hans Lindahl døde 17. mars 1879, 76 år gammel. Bygningen i Hillevåg ble revet i 1940-årene for å gi plass til jernbanens utvidede godsterminal.

Foto: Stavanger byarkiv.
Foto: Stavanger byarkiv.