Stavangers blå kvise

Foto: Stavanger Byarkiv.
Foto: Stavanger Byarkiv.

Tekst: Erling Jensen - juni 2019.
Den gamle bispeboligen i Kongsgata 6 i Stavanger ble revet i juni 1957. Bispene hadde funnet sitt himmelrike og Hotel du Nord hadde servert sine gjester for siste gang. Når også byens stolte brannmenn forlot bygningen, ja da ble dens skjebne beseglet.

Tilbake lå en tomt som kunne blitt Stavangers nye torg. Her ville den barske nordavinden mistet sin kraft, og torghandlerne kunne fått skikkelige arbeidsforhold i le for vinden. Også tidligere hadde det vært torg i dette området, nemlig Hestetorvet hvor hestehandlene samlet seg i markedstiden på 1800-tallet.

Det ble straks diskutert om tomten skulle brukes til bussholdeplass eller park. 19. september 1957 skrev Rogalands Avis
I ettermiddag blir det avgjort: Grøntanlegg eller bussholdeplass! – Gildeste debatt vi har hatt på år og dag, sier folk på byen.
Dagen etter bestemte Stavanger bystyre at det ikke skulle anlegges bussholdeplass på tomten, men at den skulle legges ut til åpen plass. Innstillingen fra formannskapet gikk ut på at det skulle være grøntanlegg på tomten, men det ville ikke bystyret gå med på. Og mens byborgerne ventet på grønn park, kom den dystre meldingen i avisen 19. april 1958: 
Hetland Sparebank får nybygg i 4 etasjer mot Brannvakt-tomten.
Etter et par måneders forhandlinger har direktør Husebø i Hetland Sparebank nådd det målet han satte seg for to år siden: Å sikre banken byens fineste sentrumstomt, nemlig fasaden mot Brann-vaktstomten.

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og sivilingeniør Øystein Middelthon hadde et innlegg i avisen med overskriften Byplanrådets molboforslag. Men det hjalp ikke. Hetland Sparebank sitt bygg sto ferdig oppført i 1962. Arkitektene for bygget var Eivind Retzius og Svein Bjoland. Byggeleder var sivilinge-niør Arne Rettedal.

På dette stedet kunne det blitt en flott markedsplass. Foto: Stavanger Byarkiv.
På dette stedet kunne det blitt en flott markedsplass. Foto: Stavanger Byarkiv.