Et norsk Sjøslag

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Et norsk Sjøslag leveredes i forrige Uge i Stavanger mellom Politiet og endel Fanter. Vestlands-posten fortæller herom: 

Der kom Bud til Politiet om, at 3 bekjente Omstrejfere grasserede fælt ude paa Kalhammeren og jagede fredelige Beboere ud af sine Huse. Ja, saa la man fluksens ivej, men Fanterne havde anet Uraad og var gaaen i Baaderne, vidende, at det havde sine Vanskeligheder at overmande dem paa det "gyngende Hav". Imidlertid var det deres Mening at forsvinde fra Krigsskuepladsen; men denne Mening deltes ikke av Politiet, da dette havde faat Rede paa deres Meriter. Politiet gik straks i Baad og var saa heldige, efter en besværlig Rotur, at indhente Røverne. Jo, der blev basketag. Under Arbejdet med at faa Fantebaaden paa Slæb, svingede Fanterne paa Kniv og Spager, men det hjalp ikke, Fantebaadens Fangline blev fæstet til Politiets Baad, og saa forsøgtes der med at ro iland. Men det blev en vanskelig Opgave, idet Fanterne paa sin Side ogsaa gav sig til at ro, og det af alle Livsens Kræfter; men den gale Vej. Imidlertid viste det sig, at Politiet roede stærkest, idet Baaderne, om end sent, dog nærmede sig Land. Men da blev Fanterne aldeles rasende. En lang Brødkniv blev trukken frem fra Madkisten, og med denne gjorde den sværeste af Fanterne Udfald mod den af Politiet, der sad og holdt Fangelinen, og da dette ikke nyttede, gjordes der Anstalter til at kutte Fangelinen over. Mens denne Kamp stod paa, holdt de andre Fanter paa at sette Sejl til, hvilket ogsaa tildels lykkedes; men saa blev han med Brødkniven saa Nærgaaende, at der maatte gjøres noget, og saa fik han et Slag af en Aare, saa han seg i Knæ. Efterat ha ligget saadan nogle Øjeblikke, og Politiet netop var ifærd med at entre Fantebaaden, var han, der var segen i Knæ, allerede kommet i fuld Vigør og fik med et raskt Snit skaaret Fangelinen over. Sejlene stod fulde for en frisk Bris, og det var umulig uden Sejl at indhente de vilde Folk. Og de blir nok længe borte; thi den Modtagelse, der venter dem her, skal neppe lokke dem.
(Dagbladet 22. februar 1897).

Til hovedsiden