Ballongferden fra Bjergsted

Francesco Cetti.
Francesco Cetti.

Tekst: Erling Jensen - desember 2023
24. juli 1895 annonserte Francesco Cetti at han ville foretage en Luftseilads med Kjæmpeballonen Ulrikken fra Bjergsted i Stavanger.

Hans egentlige navn var Frants Emil Cetti Forsberg, og han ble født i Bergen i 1860. Det italiensk-klingende navnet Cetti hadde han fra sin italienske farfar.

Cetti hadde tidligere vært skuespillerelev ved Den Nationale Scene i Bergen og forsøkte senere å skaffe seg sitt utkomme som artist og omreisende musiker. Han opptrådte også på tivoli som gjøgler og tankeleser.

25. juli 1895 ankom herr Cetti og ballongen til Stavanger med dampskipet Kong Olaf. Det var mange forberedelser som måtte gjøres før den store ballongferden. Ikke minst måtte han i harde forhandlin-ger med Stavanger Gasværk for å få redusert prisen på gass.

1. august 1895 møtte omtrent 1500 betalende personer opp i Bjergsted, noe som var langt mindre enn forventet. Det var ikke mangel på interesse, men folk stilte seg opp på kaiene, ved Valbergtårnet, ved Frue kirke, og andre strategiske steder for å slippe å betale. I Vågen var det et mylder av båter med skuelystne som ville se begivenheten gratis.

I Bjergsted ble ballong og gondol studert med stor interesse, mens Ynglingeforeningens orkester underholdt gjestene med musikk. Da ballongen var fylt med gass, besteg herr Cetti musikktribunen og holdt et foredrag om luftseilas og ballongen Ulrikkens tilblivelse. De siste ordrer ble gitt, og stolt hevet ballongen seg mot høyden.

Ballong og gondol svevde avsted i nordøstlig retning, fulgt av nysgjerrige blikk. Herr Cetti satt på kanten av kurven og dinglet med beina i løse luften.

Straks begynte publikum å gjette hvor ballongen ville lande. Noen mente den ville lande i Kopervik mens andre foreslo Langøy. En dame mente den ville bli hengende på kirketårnet i Årdal. Ballongen landet trygt på Tou.

Kilde: Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden