Marie Joys

Hun var en pioner innenfor norsk sykepleierutdanning. Hun var oversykepleier ved Bergen kommu-nale sykehus i 35 år og var blant stifterne av Norsk Sykepleierskeforbund 1912.

Marie Joys ble født 2. juni 1872. Hennes foreldre var Wessel Joachim Reehorst Joys og Lina Stor-johann.

En dag da Marie var 12 år gammel ble moren syk og Marie stelte henne så godt hun kunne. Moren ble fort frisk igjen, og etter den gode behandlingen takket hun for hjelpen og sa: Du Marie kunne visst bli en flink sykepleierske. Marie ble både stolt og glad, og fra da av visste hun at hun ville bli syke-pleierske.

Høsten 1892 reiste hun til Berlin og begynte på sin sykepleierutdannelse. Etter tre år som elev og der-etter som underordnet sykepleier, ble Marie ansatt som oversykepleier ved operasjonsavdelingen ved det anerkjente Friedrichshains sykehus i Berlin. Her fikk hun erfaring med nye og revolusjo-nerende tekniske hjelpemidler som hun senere fikk god nytte av.

Høsten 1897 reiste Marie hjem til Norge da hun fikk stilling som oversøster på kirurgisk avdeling ved Bergen kommunale sykehus (i dag Haukeland universitetssjukehus).

Hele artikkelen kan leses i e-boken Vestlandskvinnene.

Til hovedsiden