Kjelvene

Nede til høyre ser vi lekeplassen og fotballbanen. Bildet ble tatt 19. juni 1970. Foto: Stavanger Byarkiv.
Nede til høyre ser vi lekeplassen og fotballbanen. Bildet ble tatt 19. juni 1970. Foto: Stavanger Byarkiv.

Tekst: Erling Jensen.
Kjelvene er en åpen plass som ligger nord for St. Johannes kirke i Stavanger. Kjelvene har trolig omfattet området øst for St. Hansvollen, sør for Strømsteinen og vest for Spilder-haug.

Fram til 1851 var Kjelvene en del av Hetland Prestegård. Kjelvene er inntegnet første gang på et kart i 1860. Navnet brukes i skriftlige kilder fra 1764 og omtales som Tielven. Gunder Åne-sen fikk da lov til å slå graset på myra Kjelvene, mellom St. Hansvollen og Spilderhaug. Nav-net Kjelvene kommer fra den tiden da det var åker og eng her.

Skipsreder Carl Petter Nyman kjøpte Kjelvene, St. Hansvollen og Lervikryggen av Staten i 1851. Kjelvene var på 210 000 alen (132 mål). Senere kjøpte han ytterligere 54 000 alen (34 mål). Han dyrket opp hele denne store eiendommen, og i følge folketellingen fra 1865 hadde han to hester, tolv storfe, sådde to tønner bygg, to tønner havre og seks tønner poteter. Etter hans død i 1891 ble Kjelvene utstykket til tomter.

Berentsens reperbane som lå i området la ned driften i 1918. Året etter kjøpte Stavanger kommune et 5,6 mål stort område på Kjelvene av skipsreder Erik Berentsen for 112 700 kroner.

Bildet ble tatt i 1953. Foto: Widerøe Flyselskap/Stavanger byarkiv.
Bildet ble tatt i 1953. Foto: Widerøe Flyselskap/Stavanger byarkiv.

Lekeplass og idrettsplass ble anlagt i 1926. Rundt juletider ble det tidligere solgt juletrær på idrettsplassen. Dampveivalsen har vært et yndet leketøy siden den ble plassert her i 1954.  I 2005 ble plassen ombygget med en stor skatebane og kurvballbaner. I 2013 brukte Kruse Smith navnet Tielvene i stedet for Kjelvene i sine salgsannonser. Dette førte til protester og debatt i avisene.

Til hovedsiden