Kjelvene

Nede til høyre ser vi lekeplassen og fotballbanen. Bildet ble tatt 19. juni 1970. Foto: Stavanger Byarkiv.
Nede til høyre ser vi lekeplassen og fotballbanen. Bildet ble tatt 19. juni 1970. Foto: Stavanger Byarkiv.

Tekst: Erling Jensen.
Kjelvene er en åpen plass som ligger nord for St. Johannes kirke i Stavanger. Kjelvene har trolig omfattet området øst for St. Hansvollen, sør for Strømsteinen og vest for Spilderhaug.

Fram til 1851 var Kjelvene en del av Hetland Prestegård. Kjelvene er inntegnet første gang på et kart i 1860. Navnet brukes i skriftlige kilder fra 1764 og omtales som Tielven. Gunder Ånesen fikk da lov til å slå graset på myra Kjelvene, mellom St. Hansvollen og Spilderhaug. Navnet Kjelvene kommer fra den tiden da det var åker og eng her.

Skipsreder Carl Petter Nyman kjøpte Kjelvene, St. Hansvollen og Lervikryggen av Staten i 1851. Kjelvene var på 210 000 alen (132 mål). Senere kjøpte han ytterligere 54 000 alen (34 mål). Han dyrket opp hele denne store eiendommen, og i følge folketellingen fra 1865 hadde han to hester, tolv storfe, sådde to tønner bygg, to tønner havre og seks tønner poteter. Etter hans død i 1891 ble Kjelvene utstykket til tomter.

Berentsens reperbane som lå i området la ned driften i 1918. Året etter kjøpte Stavanger kommune et 5,6 mål stort område på Kjelvene av skipsreder Erik Berentsen for 112 700 kroner.

Bildet ble tatt i 1953. Foto: Widerøe Flyselskap/Stavanger byarkiv.
Bildet ble tatt i 1953. Foto: Widerøe Flyselskap/Stavanger byarkiv.

Lekeplass og idrettsplass ble anlagt i 1926. Rundt juletider ble det tidligere solgt juletrær på idretts-plassen. Dampveivalsen har vært et yndet leketøy siden den ble plassert her i 1954. I 2005 ble plas-sen ombygd med en stor skatebane og kurvballbaner. I 2013 brukte Kruse Smith navnet Tielvene i stedet for Kjelvene i sine salgsannonser. Dette førte til protester og debatt i avisene.

Det er også en liten gatestubb med navnet Kjelvene. Den går fra Bratteberggata og ender blindt i retning bybrua.

Til hovedsiden