Steinkopf-slekten

Tekst: Erling Jensen
29 år gammel satte tyskeren Johann Hinrich Steinkopf bagasjen sin på land i Stavanger. Han unn-gikk såvidt invasjonen fra Napoleon i hjembyen sin Hamburg. Året var 1806, og den første perso-nen i Steinkopf-slekten etablerte seg i Stavanger og Norge. Johann Hinrich Steinkopf er min tipp tipptippoldefar.

To år senere kom det store mengder sild til distriktet, og det ble behov for sildetønner. Johann Hinrich hadde erfaring som bøkker fra Hamburg, og etablerte seg også som det i Stavanger. I 1814 står han oppført som bødkermester. Også hans sønn Anton Theodor valgte dette yrket.

Johann Hinrich bosatte seg i Hølebergata 13 på Sølvberget. Det er uvisst når, men han bodde her pr. oktober 1830. I boken Peder Severin Krøyer (2009) av Gunnar A. Skadberg kan man lese følgende:
I Høleberggaten 13 bodde der enda en kveker, den tyske innvandreren Johann Heinrich Steinkopf som og ble en pioner innen byens arbeiderbevegelse. Sammen med sønnen Anton Theodor Stein-kopf arbeidet han for Jacob Kielland & Søn.

Firmaet Jacob Kielland & Søn levde av havet, men handelshuset hadde også om lag 60 eiendommer i byen; bolighus, sjøhus, pakkhus, reperbaner, skipsverft, sagbruk, brygger, tomter, parker og løkker.

I boken Stavanger i svunde dage gir C. Henriksen følgende beskrivelse av Johann Hinrich Steinkopf:
I min barndom havde byen ikke for mange aviser. Det var kun "Stavanger Amtstidende", der utkom to gange om ugen, onsdag og lørdag. Paa disse dage var der travlt i mit hjæm, thi da skulde mor som de andre kvinder i Hølleberggaden til bødker Steinkopf og høre ham læse avisen. Steinkopf var en liden hamburger. Han optraadte i blaa kjole med store blanke knapper. Kvinder og børn ansaa ham for en overmaade lærd mand. Naar han med sin svære spændesalmebog under armen og med den lange sølvbeslagne stok, som han holdt over midten, gravitetisk skred til kirke, da stod der glans af den lille mand. Onsdag og lørdag ved 6-tiden tænde hans hustru Karen et lidet lys, som hun satte foran den strenge herre, mens den i stuen siddende forsamling af kvinder sad i spændt forventning om de store nyheder, det lille blad indeholdt. Saa foregik da oplæsningen - med tysk akcent selv-følgelig og en skrækkelig radbrækning af ordene. Men ve den synder, som hostede eller rørte paa sig!

Johann Hinrich giftet seg med Olene i 1810. Hun døde i april 1818, og bare fem måneder senere giftet han seg med Berthe. Hun døde i april 1829, og Johan Hinrich giftet seg seks måneder senere med Karen. 

Johann Peter Steinkopf (1721–1799)
Johann Peter Steinkopf er min tipp tipp tipp tippoldefar. Han ble født i Mecklenburg 13. november 1721. Han ble døpt av presten J. P. Gericke. Mecklenburg er en region som ligger øst for Hamburg. Han bosatte seg senere i Hamburg - Op de Vorsetten - helt i utkanten av havnen. 8. september 1754 giftet han seg med Susanna Margarete Thielbecks som ble født i Hamburg. De fikk to sønner sam-men: 3. juni 1755 ble Johann Ratje Peter døpt. Han døde samme år. Den andre sønnen ble født i 1763, men var dødfødt. Susanna døde også i 1763. 

Johann Peter giftet seg på ny 26. februar 1764 med Anna Marie Gruben i St. Michaelis kirke i Ham-burg. Anna Marie ble født i 1738 i Gdansk, Polen. Hennes far var Jürgen Berend Gruben. Hun er min tipptipptipptippoldemor. De fikk to sønner og fire døtre: Margaretha Elizabeth (f. 1765), Catharina Sophia (f. 1766), Johann Tobias (f. 1769), Anna Maria (f. 1772) og Johann Hinrich (1777–1860) som er min tipptipptippoldefar. 

Nur mit einer Lanze bewaffnet erforderte die Jagd auf die Ungeheuer eines Mannes ganzen Mut - Bare bevæpnet med et spyd tok det en manns mot til å jakte på monstre. 

Johann Peter var sjømann og hvalfanger på Grønland. Han var ombord i Sara Cäcilia, De jonge Maria, De Juffr. Clara og De Bloyende Hoop. I 1772 gikk han ombord på skipet Vrou Agatha og returnerte i 1773 til skipet De Bloyende Hoop. Han seilte for rederiet Willink helt til de avviklet sine Grønlandsreiser i 1787.

Johann Peter Steinkopf døde i Hamburg 13. april 1799, 78 år gammel.

Kilde: Opplysningene om Johann Peter Steinkopf fikk jeg av Harriet Trettin, statsarkivet i Hamburg. Hun er også etterkommer av Johann Peter Steinkopf.

Hamburg i 1730. Foto: Wikipedia.
Hamburg i 1730. Foto: Wikipedia.

Johann Hinrich Steinkopf (1777–1860)
Johann Hinrich Steinkopf er min tipp tipp tippoldefar. Han ble født 10. november 1777 i Hamburg. Han reiste til Stavanger sommeren 1806, bare noen måneder før Napoleon invaderte hjembyen hans. I Stavanger begynte han å arbeide som bøkker. Han var gift tre ganger. Først med Olene Olsdotter Stokke, deretter med Berthe Marie Tollagsdatter, og sist med Karen Evensdatter Brovig fra Klepp. Johann Hinrich fikk sammen med Olene sønnene Børge Christian Steinkopf (1814–1859) og Johan Peter Steinkopf (1811–1889). Boligstrøket Steinkopfstykket er oppkalt etter Johan Peter Steinkopf.

Berthe Marie Tollagsdatter er min tipptipptippoldemor og ble født 31. juli 1791 i Stavanger. Hun døde 23. april 1829 i Stavanger, 38 år gammel. De fikk to sønner og en datter sammen: Morten Olaus Stein-kopf (1822–1858), Anton Theodor Steinkopf (1824–1904) og Hendrikke Johansdatter Steinkopf (1826–1896). 

Johann Hinrich Steinkopf døde 20. februar 1860, 83 år gammel. Han bodde da i Høleberggata 13 på Sølvberget. Her hadde han bodd ivertfall siden 1814. Han ble gravlagt på Lagård gravlund. Bildet under: I huset på venstre side med skiltet "Rørlegger" var det Johann Hinrich Steinkopf bodde.

Anton Theodor Steinkopf (1824–1904)
Anton Theodor Steinkopf er min tipp tippoldefar. Han ble født 15. august 1824 i Stavanger. I 1845 ble han gift med Abel Marie Abrahamsdatter Hjelm. De fikk 12 barn: Johanne Marie (1845–1920), Johan Hendrik (1848–1922), Carl Martinius (1850–?), Theodora Marie (1852–1855), Hans Christian (1854–1856), Anton Theodor (1859–1902), Hanna Catarina (1862–1862), Dødfødt gutt (1862), Bernhard Marcelius (1864–1933), Hans Julius (1866–1922), Peter Christian (1870–1892) og Laurits Wilhelm (1872–1888). Bernhard Marcelius startet i 1916 Stavanger Jernindustri A/S.

Anton Theodor Steinkopf og familien bodde på forskjellige steder:
1855: Finnås - Espevær. 1865: Pedersgata 35. 1875: Kalhammeren. 1896: Pedersgata 99. 1899: Peders-gata 68. (I dag har dette huset adresse Bratteberggata 14).

Anton Theodor Steinkopf arbeidet som bøkker. I slutten av sitt liv var han både døv og blind, og sto oppført i folketellingen som fattiglem. Han døde i 1904, 80 år gammel. Anton Theodor Steinkopf var kveker og er gravlagt på Vennenes samfunn gravlund som ligger på Storhaug.

Abel Marie Abrahamsdatter Hjelm er min tipp tippoldemor og ble født 17. januar 1824 i Kristiansand. Hun døde i sitt hjem i Pedersgata 99 16. desember 1896, 72 år gammel.

Hans Julius Steinkopf (1866–1922)
Hans Julius Steinkopf er min tippoldefar. Han ble født 9. juli 1866 i Pedersgata 35. 12. juni 1895 giftet han seg med Guri Marie Eriksdatter Vestlye. De fikk ti barn sammen: Anker Theodor (1895–1963), Margith Agathe (1895–1989), Einar (1898–1992), Markus (1900–1922), Julius (1902–1955), Marie (1904–1944), Ella (1905–1982), Allis Katrine (1910–?), Klara (1907–1994) og Henrik Tideman (1913–2005).

Guri Marie Eriksdatter Vestlye er min tippoldemor og ble født 6. september 1871 på gården Vestlye i Time kommune. Gården eksisterer fremdeles.

Johan Henrich Steinkopf (1850–1910) var en av brødrene til Hans Julius. Han rømte fra et skip i Pensa-cola i 1870. I 1878 etablerte han seilmakerbedriften Steinkopf & Sons, Tents & Awnings i Milwaukee, Amerika.

Stavanger Aftenblad 29. september 1900.
Stavanger Aftenblad 29. september 1900.

Hans Julius Steinkopf arbeidet som støperiarbeider ved Stavanger Støberi & Dok. I 1880 bodde han i Pedersgata, i 1900 i Nymansveien 37, i 1903 i Vindmøllebakken 12a. I 1910  bodde familien i Utsteins-gata 15 som i dag har adresse Støperigata 39. Ca. 1919 kjøpte de Nymansveien 92 som også ble kalt Steinkopfhuset. Hans Julius Steinkopf døde i sitt hjem i 1922, 56 år gammel.

Nymansveien 92.
Nymansveien 92.

Anker Theodor Steinkopf (1895–1963)

Anker Theodor Steinkopf er min oldefar. Han ble født 18. mars 1895 i Pedersgata. I 1909 ble han kon-firmert i St. Johannes kirke, samme året som kirken sto ferdig bygd. Han giftet seg med Martha Kris-tine Kristensen i 1914. De fikk ni barn sammen: Marton Anker (1914–1987), Solveig (1914–1974), Gerd (1916–2005), Marie (1922–2017), Hans Julius (1927–2006), Jan Arne (f. 1934), Ragnhild Alvilde (1920–2009), Esther (1923–2016) og Nanna.

Martha Kristine Kristensen er min oldemor og ble født 23. mai 1895 i Stavanger. Hun døde 21. februar 1987. Da hun ble gift med min oldefar bodde hun i Ryfylkegata 14.

Anker Theodor Steinkopf arbeidet som maler og tapetserer i Stavanger. Han hadde som "spesialitet" å male der det var så høyt at andre malere mer enn gjerne ga oppdraget fra seg. 18. februar 1927 reiste han med D/S Stavangerfjord til i Amerika, hvor han malte skyskrapere. I Stavanger malte han blant annet Verdensteatret, der det var temmelig høyt under taket.

I 1916 bodde familien i Pedersgata 140 som ligger på Møllehaugen. Anker Theodor sto da oppført i folketellingen som fyrbøter på Holmens Preserving. I 1930 flyttet familien til Karmøyveien 24, hvor Anker Theodor bodde til han døde 12. september 1963, 68 år gammel. Han er gravlagt på Eiganes gravlund.

Marton Anker Steinkopf (1914–1987)

Marton Anker Steinkopf er min morfar og ble født 18. april 1914 i Stavanger. Han giftet seg med Gerda Nilsen i oktober 1936, og de fikk tre barn sammen: Valbjørg (1937–2015), Helge Arnfinn (f. 1944) og Rita Louise (1947–2008). Gerda Nilsen er min mormor og ble født 27. august 1917. Hun døde 17. okto-ber 1963. 

I 1951 ble Marton Anker gift med Sylvia Johannessen. De fikk ingen barn sammen.

Marton Anker var sjømann, og var blant annet matros ombord i Trondanger i 1935, Dalfonn i 1948, Hermes i 1961 og Stavangerfjord i 1962.

Som ung var han elev ombord i skoleskipet Statsraad Lehmkuhl. Marton Anker arbeidet også i her-metikkindustrien i Stavanger. Han bodde mesteparten av sitt liv i Karmøyveien 24. Han døde av kreft 4. november 1987, 73 år gammel.

Bildet under: Helge Arnfinn Steinkopf 70 år - Stavanger Aftenblad 2. august 2014.

Ta gjerne kontakt om noen har ytterligere info om Steinkopf-slekten.
erlingpost@gmail.com

Til hovedsiden