Nilia Sæveraas

Nilia Sæveraas. Foto: Ukjent.
Nilia Sæveraas. Foto: Ukjent.

Nilia Sæveraas var ansatt som lærerinne da hun ble gravid. Stavanger kommune ville ha henne fjer-net da de mente at en synlig gravid kvinne krenket bluferdigheten ved å stå framfor en skoleklasse. Men Nilia tok opp kampen...

Hun ble født 23. februar 1866 på Nesodden utenfor Christiania, og døpenavnet var Nilia Nielsen. Familien flyttet til Rogaland da faren gjorde tjeneste ved Tungenes fyr.

I 1889, da hun var 23 år gammel, framstilte hun seg til lærerinneeksamen av høyeste grad. Samme år ble hun ansatt som lærerinne på Finnøy i Rogaland. Året etter trådte hun inn i tilsvarende post på Buøens skolehus i Stavanger kommune.

Nilia giftet seg i 1893 med den to år yngre lærerkollegaen Nils Olsen Sæveraas fra Lindås i Hordaland. Han var ansatt ved folkeskolen på Hundvåg. Nilia fortsatte som lærerinne, noe som forarget folk. Da hun fortsatte på skolen etter å ha født sin første datter i 1894, var folk sjokkert. Mindre enn to år senere ventet de sitt andre barn. Da syntes tilsynsutvalget i skolekretsen på Buøy at det var på høy tid å reagere.

Omkring århundreskiftet var det uvanlig at en lærerinne fortsatte i yrkeslivet etter inngått ekteskap. Det var også uhørt at hun skulle tilbake i arbeid etter å ha fått barn. Det borgerlige kvinneidealet styrte samfunnets allmenne holdning og kvinnenes personlige valg. Om det ikke var tvingende nød-vendig, skulle en kvinne vie all sin tid og all omtanke til hus og hjem, mann og barn. Her måtte det handles! Den lokale skolenemnda, med sognepresten som formann, samlet seg til møte for å disku-tere den alvorlige saken. 

Hele artikkelen kan leses i e-boken Vestlandskvinnene.

Til hovedsiden