Ulykkesskipet

Tekst: Erling Jensen
Skipet ble levert som D/S Sandnæs til Sandnæs-Dampskibs Aktieselskab i 1892. Det ble bygd ved Stavanger Støberi & Dok og prisen var 75 000 kroner. Skipet var robust og holdt ut i 59 år, men det krevde 22 menneskeliv.

Nattruten
D/S Sandnæs var på 188 bruttotonn og dampmaskinen som ytet 35 nhk ga skipet en fart på 10 knop. D/S Sandnæs var kombinert laste- og passasjerskip og ble satt i rute på Høgsfjorden. Etter hvert ble ruten på Høgsfjorden nedlagt, og skipet begynte å ta turer til Bergen. Det nye ved denne ruten var at reisene foregikk om natten, slik at man kunne sove seg frem til og fra Bergen. Dermed oppsto et navn som i mange år kom til å bli betegnelsen for en av landets mest kjente kystforbindelser, nemlig nattruten. Nattruten fikk ry på seg for sin enestående presisjon, langs kysten kunne man faktisk stille klokken etter nattruteskipene, enten været var godt eller dårlig.

Ulykken i 1899
Om morgenen mandag 12. januar 1899 omkom fire personer da D/S Sandnæs kolliderte med melke-båten D/S Avaldsnæs ved Bøneset i Karmsundet. D/S Avaldsnæs var en trebåt på 35 bruttotonn og var utstyrt med en Compound dampmaskin. Matrosen ombord i D/S Avaldsnæs sto til rors, mens skipper Knutsen solgte billetter da det smalt. D/S Sandnæs traff D/S Avaldsnæs midt på styrbord side, aktenfor mesanmasten, og skar melkebåten av så den etter noen minutter sank og gikk til bunns på 35 favners dyp. Det var tre besetningsmedlemmer og 14 passasjerer ombord. De omkomne var Inger Velde, John Eliassen Hinderaker, Magnus Hinderaker og Karl Skjold.

Ulykken i 1907
D/S Sandnæs ble solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab i 1903, og skipets nye navn ble D/S Sandeid. Sommeren 1907 ved 23:30-tiden omkom fire personer da D/S Sandeid kolliderte med lyst-yachten Betty i Lindøysundet. Det var Christian Bjelland som eide kutteren, og det var også han som satt ved roret da ulykken skjedde. I alt var det elleve personer ombord i yachten som kom fra Juda-berg på Finnøy. Kollisjonen skjedde omtrent midt i sundet. Skipet traff Betty omtrent midtskips der salongen var. Betty hadde en svær blykjøl, og sank øyeblikkelig på 60 favners dyp. De omkomne var Christian Bjellands kone Thora Marthea, kjøpmann Hjalmar Thomsen, hans hustru Josefine og deres 18 år gamle sønn Bjarne.

Ulykken i 1919
Mandag morgen den 29. desember 1919 omkom seks personer fra Vats da de skulle forsøke å borde båten i Vatsfjorden. D/S Sandeid kunne ikke gå inn til kai på grunn av at det var frosset is på fjorden. De seks forsøkte å ro ut til skipet, men båten deres sank og de druknet. Man fant en overlevende. De seks personene i 20-års alderen var: Bergliot Førland, Barbro og Ingeborg Koltveit, Bertel Eide, Harald Stein og Alfred Stokka.

Ulykken i 1951
5. desember 1951 forliste D/S Sandeid i en storm like ved innløpet til Mastrafjorden. Skipet var kom-met vel over Boknafjorden og begynte å dreie inn i Mastrafjorden. Det blåste full storm fra vest med orkan i kastene. Ombord var besetningen på ni, og kun seks passasjerer. Det var også last av levende husdyr som skulle til slakthuset i Stavanger. I 13:30-tiden var skipet utenfor Utstein Kloster og skulle til å dreie inn i roligere farvann i Mastrafjorden mellom Rennesøy og Mosterøy. Plutselig ble skipet truffet av en kraftig sjø som fikk det til å legge seg helt over til babord slik at vann fosset over rekken. Det la seg mer og mer over, og mens skipsfløyten blåste gikk skipet ned. Slagsiden økte raskt ettersom ski-pet ble truffet av flere sjøer og tok inn vann. Det ble ikke tid til å sette ut livbåtene før de 15 ombord måtte gå ut på skutesiden. Herfra måtte de etter kort tid hoppe i sjøen.

Haugesunds dagblad 6. desember 1951.
Haugesunds dagblad 6. desember 1951.

Mange så det som skjedde inne fra land og flere fartøy gikk ut for å se etter overlevende. Blant disse var skøytene Klosterøy, Ørnen, Idun og Ally. Letingen fortsatte hele ettermiddagen og utover kvelden, men likevel omkom åtte personer. De omkomne var passasjer Sigrid Håland fra Tysvær, Trygve Fløysvik fra Åmsosen, kaptein Racin Frafjord, styrmann Gunnar Melhus, los Lauritz Hansen, maskinist Ragnvald Evensen, maskinassistent Thomas Tollefsen og fyrbøter Ingolf B. Olsen, alle fra Stavanger. I dag ligger vraket av D/S Sandeid på en dybde av 50 meter i Mastrafjorden nord for Stavanger