Thomas Falck

Tekst: Erling Jensen
Thomas Dorotheus Scheen Falck ble født 24. februar 1829 i Drammen. Da han var seks år gammel, flyttet familien til Stavanger da faren Christian Fredrik Falck fikk jobb som overtollbetjent i byen.

Som ung mann arbeidet Thomas for Jacob Kielland & Søn, deretter flyttet han til England for å få seg handelsutdannelse. Etter utdannelsen arbeidet han seg opp og ble kompanjong i firmaet Boldemann Borries & Co. i Newcastle. Kort tid etter startet han filial i Grimsby.

I 1862 solgte Falck firmaet og flyttet tilbake til Stavanger hvor han etablerte rederiet Ths. S. Falck i Kirkegata 5. Han inviterte vanlige folk til å investere sine sparepenger i seilskuter som partseiere. Stavanger og omegnen fikk dermed en rekke småredere som egentlig var håndverkere, handels-menn eller bønder. Fra 1864 var Falck medlem i Stavanger bystyre. Han satt på stortinget i perioden 1874–1876. Han var også administrerende direktør i Stavanger sjøforsikringsselskap. Han satt i styret både i Stavanger Kreditbank og Stavanger Støberi & Dok.

Han giftet seg 1862 med Anna Cathrine Lindahl (1842–1924), som var datter av baker Hans Lindahl (1803–1879). De fikk tre barn sammen, to sønner og en datter. Da han giftet seg arvet han en prektig eiendom i Hillevåg, som ble brukt til landsted. Bygningen ble revet i 1940-årene.

I 1875 fikk han bygget en flott murbygning på hjørnet av Klubbgata/Laugmannsgata. Her bodde han og familien, og det var også her rederiet hadde sine kontorlokaler. Bygningen hadde adresse Laug-mannsgata 1 og ble overtatt av Norges Bank i 1912.

Laumannsgata 1 ble bygd i 1875 og revet i 1960. Bildet ble tatt i 1914. Foto: Ukjent.
Laumannsgata 1 ble bygd i 1875 og revet i 1960. Bildet ble tatt i 1914. Foto: Ukjent.

Sitt første dampskip, Nora, kjøpte Thomas i 1880 for 70 000 kroner. Det ga et utbytte på 23 000 kroner det første driftsåret. Han solgte skipet allerede neste år for 60 000 kroner, antakelig fordi han ønsket et nytt og mer moderne fartøy. Det nye skipet ble bygget i 1873 og fikk navnet D/S Nora. Det ble kontrahert ved Stavanger Støberi & Dok, og var det første dampskipet verftet bygde. Det kostet 89 000 kroner og gikk av stabelen 13. juli 1881. Skipets fører var Emil Andersen.

Thomas S. Falck døde 18. juli 1889, 60 år gammel, i sitt landsted i Hillevåg. Rederiet ble ført videre av hans to sønner, Hans L. Falck og Christian Fredrik Falck. Hans L. Falck ble ordfører i Stavanger i 1897 og 1898, og i perioden 1902–1907. I perioden 1894–1907 var rederiet norges største målt i tonnasje. Firmaet disponerte over 70 skip på denne tiden. I 1936 skiftet firmaet navn til Jacob Falck. I 1984 ble Falck Shipping AS etablert.

Kilde: Dokken - Historien om Stavanger Støberi & Dok. Erling Jensen. Allmennforlaget 2019.

Til hovedsiden