Johan Henrik Sporland

Tekst: Erling Jensen
Johan Henrik Sporland ble født i Stavanger 11. april 1832. Han var sønn av skipper Henrik Christian Sporland og Ida Johanna Simonson. Han var med i den amerikanske borgerkrigen som pågikk i perioden 1861–1865.

Over 6 000 norske immigranter deltok i den amerikanske borgerkrigen. Mange av disse deltok i 15th Wisconsin Volunteer Infantry som var et amerikansk regiment i den føderale hæren under den ameri-kanske borgerkrigen. Det ble kalt Det skandinaviske regiment fordi soldatene var immigranter fra Norge, pluss noen fra Danmark og Sverige. Mange av soldatene var rekruttert fra de skandinaviske bosetningene i og rundt Wisconsin. Nordmenn og andre skandinaver tjenestegjorde i både den føde-rale og den konføderale hæren, men 15th Wisconsin Volunteer Infantry var det eneste helskandi-naviske regimentet i krigen.

Johan Henrik ble døpt og konfirmert i Stavanger domkirke. Etter å ha vært litt til sjøs med faren, reiste han til Bergen i 14-års alderen. Her begynte han i konditorlære. I 1855 utvandret han via Stavanger til USA med Kragerøskuten Søstrene som ble ført av H. H. Christensen. Det ble en lang reise som varte i syv uker. Etter kort tid bosatte Johan Henrik seg i Chicago og tok navnet Henry Sporland.

11. oktober 1861 vervet han seg for tre år i det berømte 15th Wisconsin Volunteer Infantry med den norsk-fødte oberst Hans Christian Heg som sjef. Mennene i kompaniet kalte seg St. Olaf's Rifles. De ble også kjent som Sailor Company på grunn av det store antallet sjømenn i dets rekker, og som Chicago Company fordi så mange av medlemmene var innbyggere i byen. 15. august 1864 ble han overført til Veterans Reserve Corps.

I 1867 giftet han seg med den 18 år yngre Ovidia Olsen som immigrerte til Chicago i 1864. De fikk fem barn sammen, men ingen av dem levde innen 1900. Johan Henrik jobbet som konditor. I 1882 reiste han en tur til Bergen og besøkte venner og kjente. I 1907 bodde han og Ovidia på Milwaukee Avenue 341 i Chicago.

Johan Henrik Sporland døde på Speedman militærsykehus 23. april 1929, 97 år gammel. Tre uker senere døde hustruen Ovidia av lungebetennelse. Hun ble født i Bergen 18. september 1850.

Til hovedsiden