Hermetikfabriken Mira

Tekst: Erling Jensen
Murbygningen ligger i Almenningsgata 8 i Stavanger og sto ferdig oppført i 1900. Severin Andreas-sen Thu etablerte Stavanger Dampsag og Vedhuggeri i bygningen. I tillegg drev han også kaffe-brenneri, korkfabrikk og pappemballagefabrikk.

Severin Andreassen Thu startet med produksjon av hermetikk i 1910, og 29. juni 1911 etablerte han aksjeselskapet Mira. Formålet ble oppgitt til Forædling og handel med sild og fiskeprodukter. Loka-lene egnet seg godt til hermetikkindustri, da det allerede var installert dampkjel. I tillegg ble det in-stallert moderne elektriske motorer. 

Veien til Fiskepiren hvor mesteparten av brislingen ble ført i land var kort, så fabrikkbygningen lå gunstig til. I 1912 var det mer enn 60 ansatte i høysesongen, mens i de følgende årene var det om-trent 30 ansatte. 17. juli 1916 ble firmaet oppløst, og bygningen ble senere solgt til Bernhard Krogh og B. Handeland. I 1928 overtok A. Idsøe bygningen og brukte den til legging av kjøttvarer og lager-lokaler.

I 1994 kjøpte kunstneren Reidar Berge bygningen og fikk satt den i stand. Her innredet han atelier, og resten av bygningen ble galleri og lagerplass for maleriene hans. Han opprettet i 2002 Reidar Berge stiftelse. Gjennom flerårig arbeid ble den fire etasjer høye fabrikken ombygd og fikk navnet Reidar Berge Museet. Den offisielle åpningen var 2. desember 2005 i nærvær av fylkesmann, ordfører og en rekke representanter for offisielle institusjoner osv.


Kilde: Verket - Fra seil til presse, Erling Jensen. Piren Forlag 2016. Diverse aviser fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden