Hermetikfabriken Mira

Tekst: Erling Jensen
Murbygningen ligger i Almenningsgata 8 i Stavanger. Den ble oppført i begynnelsen av 1900-tallet av Severin Andreassen Thu for å drive dampsag og vedkløveri. I tillegg drev han også kaffebren-neri og korkfabrikk. 

Severin Andreassen Thu startet med produksjon av hermetikk i 1910, og året etter etablerte han aksjeselskapet Mira. Formålet ble oppgitt til Forædling og handel med sild og fiskerodukter. Lokalene egnet seg godt til hermetikkindustri, da det allerede var installert dampkjel. I tillegg ble det installert moderne elektriske motorer. Veien til Fiskepiren hvor mesteparten av brislingen ble ført i land var kort, så fabrikkbygningen lå gunstig til. I 1912 var det mer enn 60 ansatte i høysesongen, mens i de følgende årene var det omtrent 30 ansatte. 17. juli 1916 ble firmaet oppløst, og bygningen ble senere solgt til Bernhard Krogh og B. Handeland. I 1928 overtok A. Idsøe bygningen og brukte den til legging av kjøttvarer og lagerlokaler.

I 1994 kjøpte kunstneren Reidar Berge bygningen og fikk satt den i stand. Her innredet han atelier, og resten av bygningen ble galleri og lagerplass for bildene hans. Han opprettet i 2002 Reidar Berge stiftelse. Gjennom flerårig arbeid ble den fire etasjer høye fabrikken ombygd og fikk navnet Reidar Berge Museet. Den offisielle åpningen var 2. desember 2005 i nærvær av fylkesmann, ordfører og en rekke representanter for offisielle institusjoner osv.


Kilde: Verket - Fra seil til presse, Erling Jensen. Piren Forlag 2016.

Til hovedsiden