Steinkorset på Kvitsøy

Steinkorset på Kvitsøy. Foto: Erling Jensen.
Steinkorset på Kvitsøy. Foto: Erling Jensen.

Det mest kjente fortidsminne på Kvitsøy i Rogaland er steinkorset som står på Krossøy ved inn-seilingen til Leiasundet. Steinkorset er også kjent som Kvitsøykrossen. 

Det har vært et kjent sjø- og seilingsmerke fra vikingtid til i dag. Korset er 3,90 meter høyt og 1,87 meter bredt. Det er ikke funnet spor etter graver i nærheten av steinkorset, så man tror ikke det ble reist til minne om en avdød person. Muligens var korset satt opp for å synliggjøre et kristent symbol. Det var viktig for de første misjonærene å gjøre kristne symboler kjent, og derfor ble de ofte plassert på sentrale steder. Snorre Sturlason forteller at Erling Skjalgsson og Olav Haraldsson gjorde et forlik ved dette korset i 1016.

Steinkorset på Kvitsøy. Foto: Erling Jensen.
Steinkorset på Kvitsøy. Foto: Erling Jensen.

Steinkorset antar man ble reist i tidlig kristen tid, muligens alt i vikingtiden (800–1050 e. Kr.). Selve korset er fint tilhugget og har blitt fraktet fra Hyllestad i Sogn. Dette må ha krevd gode kontakter, store ressurser og makt. Korset kan være reist av en stormann eller av kongemakten.

Til hovedsiden