Strømvig

Strømvig. Foto: Ukjent.
Strømvig. Foto: Ukjent.

Strømvig ligger ved enden av Paradisveien på den sørøstlige spissen av Hetlandshalvøya. Navnet har sammenheng med Hillevågsstrømmen ved utløpet av Hillevågsvatnet

Strømvig ble innlemmet i Stavanger ved byutvidelsen i 1923. En tursti går fra Strømvig til Breivig. I Strømvig finner vi blant annet Godalen videregående skole og Strømvik Kolonihage.

Reperbane
Handelshuset Køhlers reperbane lå i Strømvig, på østsiden av Hillevågsbukta. Den ble bygd i 1850-årene og var naturlig nok knyttet til virksomheten ved handelshusets eget verft i Hillevåg. Den skal ha vært i drift helt til i 1890-årene, lenge etter at handelshuset gikk konkurs. Reperbanen i Strømvig var også overbygd. Selve bygningen lå omtrent der hvor Strømvigveien går i dag. Les mer om reper-banene her.

Strømvik bad
Tidligere lå et av byens offentlige badesteder i Strømvig. Dette var det første kommunale friluftsba-det i Stavanger. Stavanger kommune rev bygningen i august 2013. Les mer om Strømvik bad her.

Barnehjem
Huset var en eldre villa oppført av kaptein Thomas Toft Middelthon i 1896. Tidligere lå Stavanger Kvinde- og Spædbarnshjem her som ble stiftet 8. november 1910. En komité bestående av 68 kvinner hadde et år i forveien arbeidet med å skaffe midler til hjemmets opprettelse. Styret som ble ledet av Emma Nielsen Øgreid hadde kontor i Kongsgata 43. Hjemmet flyttet inn i huset i 1911.

"Dets formaal er at skaffe ophold og pleie for hjemløse mødre - før og etter fødselen - og deres barn. Dernæst optas hjemløse spædbarn. Dessuten optas piker som vil begynde et nyt liv i arbeide".

Stavanger Kommunale Barnehjem flyttet inn i 1937. Navnet ble da endret til Strømvik barnehjem. Barnehjemmet ble flyttet til Lassa da den gamle villaen ble revet i 1980. En boligblokk ble bygget på tomten i 1987.

Strømvik barnehjem. Bildet ble tatt i 1915. Foto: Hakon Johannessens fotoarkiv/Stavanger Byarkiv.
Strømvik barnehjem. Bildet ble tatt i 1915. Foto: Hakon Johannessens fotoarkiv/Stavanger Byarkiv.

Roklubb
I 1913 fikk Stavanger Roklubb sitt eget klubbhus i Strømvig. De holdt til her fram til år 2000 da de bygde nytt klubbhus ved Store Stokkavatn. Les mer om Stavanger Roklubb her.

Til hovedsiden