Hus raste sammen i Kirkebakken

Foto: Rogalands Avis.
Foto: Rogalands Avis.

Tekst: Erling Jensen
Fredag 2. mars 1956 raste et hus sammen i Kirkebakken 8 i Stavanger. Overskriften i avisene var dramatiske. Huset raste sammen over arbeiderne, Lokalt "jordskjelv" i Stavanger under tomteutgravning.

Heldigvis kom ingen til skade, men det var nære på. Den ca. 50 år gamle bygningen raste sammen til pinneved og ble totalskadet. Bygningen var eid av Stavanger Elektro Engros-forretning A/S og leid av byggmester Einar Helgø som snekkerverksted. Tre av hans arbeids-folk; Kjell Frøiland, Kjell Hansen og Oskar Hallberg oppholdt seg i tredje etasje da bygningen raste.

– Mens vi arbeidet og ante fred og ingen fare, begynte plutselig golvet å sige under oss, samtidig som taket over oss begynte å gli ut. Vi styrtet bort til en brannmur og klemte oss tett inntil den og der sto vi da huset raste sammen.

Noen biter fra taksteinene var alt de fikk på seg, men ingen ble skadet. Svarte av gammelt takstøv fikk de kravlet seg gjennom haugen av splintrede bordbiter til baksiden av bygnin-gen, klatret over brannmuren og hoppet opp på et halvtak. Noen folk kom til med en stige, og de var glade når de sto på fast grunn.

Et vitne fortalte:
– Plutselig hørte vi at det knaste et eller annet sted og huset begynte å sige. Det var ikke tid til å løpe inn i huset, men vi fikk tak i noen steiner som vi kastet mot rutene for å varsle folk-ene. Mens vi holdt på med dette styrtet huset sammen med et voldsomt brak. En svær støv-sky bredte eg over tomten og gaten og da den var vekk skulle en tro at det hadde vært jordskjelv. Hele veggen mot tomten til Kirkebakken var vekk og tak og golv var styrtet helt sammen. Splintret treverk og murstein lå hulter til bulter. Politi og brannvesen ble øyeblikke-lig varslet og de kom til stedet i løpet av et par minutter. Brannvesenet sørget for å slukke fyren i ovnene, mens politiet straks tok opp etterforsking i saken.

Kilde: Rogalands Avis.

Til hovedsiden