Anders Olsen Svela

Anders Svelas svartlakkerte landauer ved Stavanger domkirke 5. juni 1925.
Anders Svelas svartlakkerte landauer ved Stavanger domkirke 5. juni 1925.

Vognmann Anders Olsen Svela ble født 25. oktober 1849 i Bjerkreim. Han var gift med Karen Justine Anda som ble født 21. november 1844. Sammen fikk de tre barn, Ingeborg Ovidia, Nils, og Alexander Julius.

I 1873 var Svela ferdig med militærtjenesten i Madlamoen ved Stavanger. Samme året kjøpte han Breibakken 4 i Stavanger. Han anskaffet to hester, og firmaet Anders Svela Vognmandsforretning var en realitet. Huset hadde en grunnflate på 57 kvm, og i 1875 bodde det 13 personer delt på fire hus-holdninger der. Familien Svela besto da av fire personer, mens de andre i huset var leietakere. Svela utnyttet sin bolig maksimalt for å skaffe driftsinntekter til firmaet sitt.

Svela var kjent som en meget sparsommelig og nøysom person. Det fortelles blant annet at han red sine nyinnkjøpte hester fra Moi til Stavanger for å spare jernbanefrakt. Men måten han drev firmaet på ga resultater. I 1897 eide han fire eiendommer. Tre bolighus med en samlet grunnflate på 229 kvm og et samlet bygningsareal på 400 kvm til å drive sin virksomhet med hester og utstyr.

I 1916 hadde han 18 hester i stallen, og i en periode hadde mer enn 30 hester. Det som de fleste sta-vangerfolk forbinder med vognmann Svela, er gjerne staskjøringen og spesielt bryllupskjøringen. De vakre landaulettene forspent med to hvite hester var i mer enn 30 år et fast trekk i bybildet.

Anders Olsen Svela døde 19. juli 1921, 72 år gammel. Hans hustru Karen Justine Svela døde 27. mai 1928. De er begge gravlagt på Lagård gravlund. Etter hans død overtok sønnene Nils og Alexander firmaet og drev det fram til 1939.  

Bildet øverst viser kongen i det han ankommer Stavanger domkirke 5. juni 1925 i Svelas sortlakkerte landauer. Anledningen er innsettelsen av sokneprest I. C. Petersen som biskop i det gjenopprettede Stavanger Bispedømme. På kuskesetet sitter Alexander Svela. Hestene er danske frederiksborgere.

Til hovedsiden