Sven Kvia AS

Sven Kvia poserer ved bilen foran Vålandstårnet. Foto: Hans Henriksen/Stavanger Byarkiv.
Sven Kvia poserer ved bilen foran Vålandstårnet. Foto: Hans Henriksen/Stavanger Byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
14. august 1919 ble Sandnes Transportforretning registrert hos firmaregisteret. Innehaver var Sven Kvia som akter aa drive transportforretning med automobiler i Sandnes. Forretningskontor og bopæl i Strandgaten.

Grunnleggeren var Sven Kvia som ble født 7. oktober 1896. Hans foreldre var Gabriel og Marta Kvia.

Sven Kvia arbeidet som telegrafist ved jernbanen da han i 1918 sa opp jobben og begynte for seg selv som lastebileier og sjåfør. Han startet med å kjøre varer til bøndene i området rundt Sandnes. Etter fire år etablerte han verksted i Langgata 47, hvor også han og kona Dagny solgte bensin. I 1923 startet han med bilsalg og ble forhandler for Ford. I 1927 overtok han Nash-agenturet, og solgte en tid også flere andre amerikanske personbiler. Kvia ble også den første kjørelærer i Sandnes, for på den tiden måtte selgeren lære kunden å kjøre bil.

Det vakte stor oppsikt da Kvia hadde en Ford Model T, også omtalt som T-Ford, utstilt i butikken i Langgata 47. Utstillingsvinduet var laget slik at to mann kunne bære karmen vekk. I tillegg til butikken i Langgata 47 kjøpte han eiendommen i Langgata 59 og bygde den om til bilforretning. Kvia solgte flere ulike bilmerker, blant annet Ford og Nash. I 1929 begynte han å importere Opel, og året etter fikk Kvia agenturet for Opel og Chevrolet. I 1930-årene solgte Kvia et par hundre bruktbiler i året, noe som var et ganske høyt antall den gangen.

Ford Model T 1927 modell. Foto: Wikipedia.
Ford Model T 1927 modell. Foto: Wikipedia.

Ved krigsutbruddet i 1940 stanset bilsalget så og si helt opp. Etter dette ble forretningsdriften basert på reparasjoner. Men det ble vanskelig å oppdrive redervedeler til bilene. Derfor måtte Kvia dreie og lage delene selv. Etter at krigen var slutt innførte myndighetene restriksjoner på bilsalg.
Etter 2. verdenskrig var det et stort gjenoppbyggingsbehov i Norge, og det var begrenset mengde utenlandsk kapital. Den gang som nå, betraktet mange politikere bil som et unødig luksusgode. Myndighetene fryktet at kjøp av biler ville forbruke mye utenlandsk kapital, så de innførte bilrasjone-ring slik at kun personer med et betydelig behov for bil fikk kjøpetillatelse. Dette ga blant annet høye bruktbilpriser. Det var tillatt å bytte forskjellige eksportvarer mot biler slik at importen ikke innebar bruk av valuta.

Like etter krigen var det nærmest kjøreforbud. I perioder var det forbudt å kjøre på spesielle tids-punkter som om kvelden. Det var også bensinrasjonering de første årene etter krigen. Driften av firmaet Sven Kvia måtte derfor fremdeles baseres på verkstedsdrift. Bilrasjoneringsordningen opp-hørte 1. oktober 1960, noe som ga et stort oppsving av bilsalget. Samme året bygde Kvia nytt bygg i Vågsgata 16. I 1965 hadde firmaet 43 ansatte.

Sven Kvia døde 28. januar 1979, 82 år gammel. Dagny Kvia døde 2. mai 1979, 83 år gammel.

Firmaet ble i 1936 omgjort fra aksjeselskap til personlig firma, men i 1974 ble igjen firmaet omdannet til aksjeselskap hvor Sven Kvia jr. hadde 49 prosent av aksjene, mens Alf G. Kvia satt med 51 prosent. Lokalene i Vågsgata ble etter hvert for små, og i 1992 sto en bruktbilhall ferdig på Lura. 

Til hovedsiden