Vanntårnet på Buøy


Tekst: Erling Jensen
Vanntårnet ligger på Dalehaugen på Buøy og ble bygd i 1920. Tårnet er 17,5 meter høyt og og har en diameter på 3 meter.

Tårnet ble tegnet av stadsarkitekt Westbye og bygget som trykktank etter at Buøy fikk en 1700 meter lang undervannsledning fra Stavanger i 1919. Tårnet ble oppført av Stavanger Cementvarefabrik. Det var i bruk fram til 1950-årene. Vannforsyning, under-vannskopling og fordelingsnettet kostet Stavanger kommune 528 000 kroner.

Tårnet står på Dalehaugen som er det høyeste punktet på Buøy og ligger 31 meter over havet. Dalehaugen har sitt navn etter familien Dale som i mange generasjoner eide Dalehaugen. Skogen her ble plantet i 1905.

Tårnet brukes ikke lenger som en del av vannforsyningen, men er nå Buøy sitt fremste landemerke. Under 2. verdenskrig ble tårnet malt i kamuflasjefarger. I 1995 ble tårnet restaurert og malt. 

I 2008 ble det montert fire lysmaster og flomlys ved tårnet. Øverst på tårnet er det en værhane med motivet Moren og gutten ved vannposten.

Til hovedsiden