Hakon Wrangell

Tekst: Erling Jensen
På tross av dårlig start i livet endte han opp med å bli en av Haugesunds mektigste menn. Han spilte også en viktig rolle i å få Carl av Danmark som Norges nye konge.

Hakon Magne Waldemar Wrangell ble født 2. januar 1859 i Haugesund. Foreldrene var Hans Marcus Wrangell og Sille Tjærandsen. De var ikke gift, så da han ble døpt i Skåre kirke 30. januar ble han oppført som Uægte. Samfunnet og kirken skilte ganske sterkt mellom barn født i og utenfor ekteskap på den tiden. Faren flyttet til østlandet og giftet seg med en annen kvinne før Hakon ble født. To år gammel ble han sendt til sine besteforeldre i Stavanger hvor han hadde sin oppvekst.

Oppvokst i Stavanger
Hakon gikk på Sandvigen skole som lå i Løkkeveien 128. Han ble konfirmert i Stavanger domkirke i 1873, og i kirkeboken står det at han fikk karakteren meget godt +. Etter konfirmasjonen fikk han jobb i Søregata som ærendsgutt hos kjøpmann Severin Leversen. Senere begynte han å jobbe for skredder Ljungmann i Kirkegata hvor han tjente åtte kroner pr. måned. Hos skredderen fikk han kallenavnet Anton, for her skulle alle ærendsgutter ha det navnet. Da Hakon senere fikk tilbud om en bedre betalt jobb som telegrafbud, måtte han finne sin egen erstatter. Den nye «Anton» ble dermed senere fabrikkeier Christian Bjelland. Hakon og Bjelland ble gode venner, de beholdt kontakten resten av livet.

Egen butikk
Jobben som telegrafbud fikk Hakon til å tenke på å utdanne seg til telegrafist. Men da morens ekte-mann døde, ble han bedt om å komme til Haugesund for å hjelpe til i hennes butikk. Etter to år ble butikken solgt, og Hakon fikk jobb på kontoret hos skipsreder R.G. Hagland. Som 21-åring fikk han sitt borgerbrev i Haugesund, og fikk dermed offentlig tillatelse til å drive sin egen handelsvirksomhet. Etter kort tid startet han sin egen butikk, og 20. mars 1880 kom flg. kunngjøring i Karmsundposten:
Ny forretning!
Min idag i herr J.H. Hanssens Hus, Torvet aabnede forretning anbefales som vel assorteret med alle Sorter Husholdningsvarer, hvoraf fremhæves et stort utvalg av Vine, Saft, Frukter, samt som alt anbefales til meget billige Priser. Haugesund den 20de Mars 1880. H.M. Wrangell

Butikken var en av de første i Haugesund som solgte sydlandsfrukter. I butikkvinduet lå det utstilt appelsiner, druer, fiken, kokosnøtter og konfektrosiner. Allerede første året ga butikken overskudd.

Firmaet Thuestad & Wrangell ble stiftet i 1892, da H.M. Wrangell trakk seg ut av kjøpmannshandelen for å konsentrere seg om sildehandel og skipsfart. Ledelsen av skipshandelen overlot han til sin kom-panjong Ole Thuestad. 

Gift med søskenbarnet
Samme året som forretningen ble etablert, giftet Hakon seg med søskenbarnet Amalie Hansen. Hun fikk ansvaret for et stort hushold, og var en hjemmets kvinne som viste stor omsorg for barna. I perioden 1881 til 1898 fikk de tolv barn sammen. Sykdom rammet imidlertid familien, og seks av barna døde, flere av tuberkulose.

Amalie levde et tilbaketrukket liv, langt fra mannens offentlige rolle. Hun døde 29. april 1934, og et halvt år senere giftet Hakon seg med den 36 år yngre Stavangerkvinnen Louise Haga. Hun var datter til slakter Ludvig Haga som drev slakterforretning i Nygata i Stavanger. Vielsen skjedde med fritak fra lysning, og paret giftet seg i all hemmelighet.

Hvalfangst
Hakon interesserte seg tidlig for hvalfangst, og begynte som aksjonær i hvalselskapet Takla som hadde stasjon på Island. I 1901 var han med på etableringen av Hekla Hvalfangerselskab på Island. Senere drev han hvalfangst både fra Færøyene og Spania. I 1912 ble Hvalfangerselskabet Harald Haarfagre dannet med Hakon som disponent og hovedaksjonær. Selskapet var det største av de mange norske som drev med hvalfangst utenfor kysten av Sør-Afrika.

Rederi
Hakon kjøpte sin aller første part i skonnerten Vingolf i 1882, og rederivirksomheten tok stadig mer av hans tid. Det var relativt små skip som for det meste ble brukt i sildefarten. Hakon posisjonerte seg som en av Haugesunds ledende redere da han i 1897 kjøpte dampskipet Corona. Skipet var 2600 dødvekttonn, og det største skipet noen reder hadde kjøpt inn til Haugesund. I 1914 ble H.M. Wran-gell & Co. A/S rangert som Haugesunds største rederi.

Politiker
Hakon ble med i bystyret da han var 27 år, og her var han representert i 42 år. 35 år gammel ble han ordfører, og ni år senere ble han Haugesunds første stortingsrepresentant. Statsminister Christian Michelsen sendte ham til den danske generalkonsulen i all hemmelighet i 1905, og Hakons oppgave var å sondere muligheten for å få en dansk prins som konge i Norge. Hakon satt i en rekke offentlige komiteer og kommisjoner. Hans mange sentrale posisjoner i det offentlige og i private foretak ga ham innsikt som han hadde nytte av.

Hakon Magne Waldemar Wrangell døde 31. august 1942, 83 år gammel. Amalie døde 29. april 1934, 76 år gammel. Louise døde i 1982, 97 år gammel. De er alle gravlagt ved Christine Elisabeths gravlund i Haugesund.

Kilde: Diverse aviser og publikasjoner hos Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden