Ski

ska me gå på ski no
spurde ho
men eg hadde ikkje ski
la me heller gå på kino sa eg
ja det var det eg meinte
svara ho

Tekst: Erling Jensen

Til hovedsiden