Talgje kirke

Talgje kirke. Foto: Erling Jensen.
Talgje kirke. Foto: Erling Jensen.

Talgje kirke ligger på øya Talgje i Rogaland og tilhører Tungenes prosti. Kirken ligger på den største og eldste gården på øya. Den var sentrum for baron Gaute Erlingsson sin stormannsætt i mellom-alderen.

Kirken ble sannsynligvis oppført på midten av 1100-tallet, og er i romansk-normannisk stil. Det er an-tatt at den er bygd av steinhuggere fra Stavanger domkirke. Kirken er viet til Jomfru Maria, dette står i et pavebrev frå 1355.

Talgje kirke er bygget i mur og har et avlangt skip og et lavere og smalere firkantet kor med halvrund avslutning, apsis. På korbuen er det et sikksakkornament som er karakteristisk for den normanniske periode. Sørportalen er en rikt dekorert rundbueportal. Den ble under restaureringen i 1870 flyttet til det nybygde våpenhuset. Av de originale vinduene er bare de i nordveggen i skipet og i vestgavelen bevart. Alle andre er utvidet og endret.

Av interiør fra middelalderen er bare alteret av stein bevart. Altertavle og preikestol er arbeider fra 1620 i renessansestil av Lauritz og Thomas Snekker og senere malt av Gotfried Hentzschel i 1634–35. Hovedmotivet er en tredelt framstilling av korsfestingen av Jesus og de to røverne. Toppmotivet viser oppstandelsen.

Les mer om kirken i eboken Kirker i Stavanger kommune.

Til hovedsiden