Talgje kirke

Talgje kirke. Foto: Erling Jensen.
Talgje kirke. Foto: Erling Jensen.

Talgje kirke ligger på øya Talgje i Rogaland og tilhører Tungenes prosti. Kirken ligger på den største og eldste gården på øya. Den var sentrum for baron Gaute Erlingsson sin stormannsætt i mellom-alderen.

Kirken ble sannsynligvis oppført på midten av 1100-tallet, og er i romansk-normannisk stil. Det er an-tatt at den er bygd av steinhuggere fra Stavanger domkirke. Kirken er viet til Jomfru Maria, dette står i et pavebrev frå 1355.

Talgje kirke er bygget i mur og har et avlangt skip og et lavere og smalere firkantet kor med halvrund avslutning, apsis. På korbuen er det et sikksakkornament som er karakteristisk for den normanniske periode. Sørportalen er en rikt dekorert rundbueportal. Den ble under restaureringen i 1870 flyttet til det nybygde våpenhuset. Av de originale vinduene er bare de i nordveggen i skipet og i vestgavelen bevart. Alle andre er utvidet og endret.

Av interiør fra middelalderen er bare alteret av stein bevart. Altertavle og preikestol er arbeider fra 1620 i renessansestil av Lauritz og Thomas Snekker og senere malt av Gotfried Hentzschel i 1634–35. Hovedmotivet er en tredelt framstilling av korsfestingen av Jesus og de to røverne. Toppmotivet viser oppstandelsen.

Øst for kirken var det tidligere en stor murbygning fra mellomalderen. Denne ble en gang i 1840–1850 brukt til grunnmur i en låve. Muligens var dette rester av et hospital. En lignende bygning er kjent fra Halsnøy kloster i Sunnhordland. I et pavebrev fra 1355 er det nevnt en veldedig ordning, og dette blir tolket som at det referer til et hospital på stedet.

Tidligere var det en runeinnskrift på kirkens sørvegg som omtalte byggingen. Steinene er flyttet på, så i dag er kun deler av teksten lesbar. ...ved sin død... til bygning av denne kirke... til opphold med (hus og kost)... til ære, og gav til (det) seks... Dette er tolket som at en person har gitt midler til byggearbeidet. Over denne teksten har en annen, kanskje en av de første prestene på Talgje, risset inn Disse runer skrev Eindride Jonsson, og bed for meg.

Talgje kirke har 126 sitteplasser og er vernet. Den har høy kvalitet, med fint tilhugget kleberstein i por-taler, korbue og apside.

Til hovedsiden