Knud Øgreid

Til 70 års dagen 23. september 1945 fra arbeidere og funksjonærer. Bildet er utlånt av familien.
Til 70 års dagen 23. september 1945 fra arbeidere og funksjonærer. Bildet er utlånt av familien.

Tekst: Erling Jensen
Knud Øgreid var arkitekt og fikk sin utdannelse i Tyskland. Han har tegnet flere bemerkelsesver-dige hus i Stavanger. De mest iøyenfallende er nok villaen i Jelsagaten 49 og forsamlingshuset Bethel i Løkkeveien 59.

Hetlandsgata 35. Foto: Google Maps.
Hetlandsgata 35. Foto: Google Maps.

Knud Øgreid ble født på Helleland 23. september 1875, men kom til Stavanger kun et halvt år gam-mel. Hans foreldre var Halvor Knudsen Øgreid og Sara Sigvaldsdatter. Knud vokste opp i 1. etasje i Hetlandsgata 35 sammen med søskene Sigvart, Lars, Oskar, Erling, Karl og Hanna. Faren var bygg-mester og etablerte trelastforretningen H. Øgreid & Co. A/S i Verksgata. Knud vokste opp i 1. etasje i Hetlandsgata 35 sammen med søskene Sigvart, Lars, Oskar, Erling, Karl og Hanna. 

I 1890-1896 gikk Knud på tømrer- og snekkerlinjen på Teknsik Aftenskole I Stavanger. I 1900 startet han på Städtische Handwerker- und Kunstgewerbschule zu Elberfeldt ved Wuppertal i Ruhrområdet. Året etter gikk han på Königliche Baugewerkschule i Barmen, hvor han frem til sommeren 1902 blant annet fikk erfaring med jernkonstruksjon. Etter endt grunnutdannelse reiste han til Darmstadt hvor han var hospitant på Technische Hochschule Darmstadt. Han var den eneste fra Norge som studerte ved denne skolen i Darmstadt omkring århundreskiftet, byen som siden 1899 var tilholdssted for et av Tysklands mest progressive jugendstilmiljøer. 

Knud kom tilbake til Stavanger i 1903 der han ble arkitekt i farens firma, H. Øgreid & Sønner AS. Hans virksomhet som arkitekt begrenset seg i hovedsak til perioden 1904–20, da han siden konsentrerte seg om administrative oppgaver. Knud hadde også flere styreverv, blant andre Høle Preserving Co. A/S, Jorenholmen Bad, Hermetikfabriken Roal A/S og Rogalandsbanken A/S.

26. oktober 1905 giftet Knud seg med Bertha Elisabeth Westlye. Året etter tegnet og oppførte han Jelsagata 61 til seg selv og familien. Her bodde også tjenestepiken deres, Jenny Knudsen fra Lange-våg. De fikk sønnen Leiv, som dessverre døde i 1912, kun 5 ½ år gammel. Senere fikk de barna Randi, Ellen og Halvor.

Knud Øgreid og Bertha Elisabeth Westlye.
Knud Øgreid og Bertha Elisabeth Westlye.

Knud Øgreid har utført flere bemerkelsesverdige hus i Stavanger, og hans mest iøyenfallende arbei-der er nok bindingsverksvillaen i Jelsagata 49 som ble oppført i 1910. Også hjørnegården i Smedgata 9 som ble oppført i 1904 er en festlig trebygning i jugendstil med mange sammensatte former. Han utførte også kombinasjonsboligen i Dronningens gate 6 (1904), Heskestad kirke (1904), egen bolig i Jelsagata 61 (1906), Brødremenighetens forsamlingshus Bethel (1909) i Løkkeveien 59 og hans egen sommerbolig i Helleland (1918). Han tegnet også Avaldsnesgata 20, Jelsagata 59 og Storhaugveien 34.

Løkkeveien 59. Bildet ble tatt i 1988. Foto: Rogalands Avis/Stavanger byarkiv.
Løkkeveien 59. Bildet ble tatt i 1988. Foto: Rogalands Avis/Stavanger byarkiv.

Knud Øgreid døde 23. oktober 1967. I nekrologen ble det skrevet at han var en stillferdig mann med høye idealer og godt hjertelag. Bertha døde 3. mai 1952.

Til hovedsiden