Knud Øgreid

Til 70 års dagen 23. september 1945 fra arbeidere og funksjonærer. Bildet er utlånt av familien.
Til 70 års dagen 23. september 1945 fra arbeidere og funksjonærer. Bildet er utlånt av familien.

Tekst: Erling Jensen
Knud Øgreid ble født på Helleland 23. september 1875, men kom til Stavanger kun et halvt år gammel. Hans foreldre var Halvor Knudsen Øgreid og Sara Sigvaldsdatter. Faren som var byggmester etablerte trelastforretningen H. Øgreid & Co. A/S i Verksgata.

Knud vokste opp i 1. etasje i Hetlandsgata 35 sammen med søskene Sigvart, Lars, Oskar, Erling, Karl og Hanna. Foto: Google Maps.
Knud vokste opp i 1. etasje i Hetlandsgata 35 sammen med søskene Sigvart, Lars, Oskar, Erling, Karl og Hanna. Foto: Google Maps.

I 1890-1896 gikk Knud på tømrer- og snekkerlinjen på Teknsik Aftenskole I Stavanger. I 1900 startet han på Städtische Handwerker- und Kunstgewerbschule zu Elberfeldt ved Wuppertal i Ruhrområdet. Året etter gikk han på Königliche Baugewerkschule i Barmen, hvor han frem til sommeren 1902 blant annet fikk erfaring med jernkonstruksjon. Etter endt grunnutdannelse reiste han til Darmstadt hvor han var hospitant på Technische Hochschule Darmstadt. Han var den eneste fra Norge som studerte ved denne skolen i Darmstadt omkring århundreskif-tet, byen som siden 1899 var tilholdssted for et av Tysklands mest progressive jugendstil-miljøer. 

Knud kom tilbake til Stavanger i 1903 der han ble arkitekt i farens firma, H. Øgreid & Sønner AS. Hans virksomhet som arkitekt begrenset seg i hovedsak til perioden 1904–20, da han siden konsentrerte seg om administrative oppgaver. Knud hadde også flere styreverv, blant andre Høle Preserving Co. A/S, Jorenholmen Bad, Hermetikfabriken Roal A/S og Rogalands-banken A/S.

26. oktober 1905 giftet Knud seg med Bertha Elisabeth Westlye. Året etter tegnet og opp-førte han Jelsagata 61 til seg selv og familien. Her bodde også tjenestepiken deres, Jenny Knudsen fra Langevåg. De fikk sønnen Leiv, som dessverre døde i 1912, kun 5 ½ år gammel. Senere fikk de barna Randi, Ellen og Halvor.

Knud Øgreid og Bertha Elisabeth Westlye.
Knud Øgreid og Bertha Elisabeth Westlye.

Knud Øgreid har utført flere bemerkelsesverdige hus i Stavanger, og hans mest iøyenfall-ende arbeider er nok bindingsverksvillaen i Jelsagaten 49 som ble oppført i 1910. Også hjørnegården i Smedgata 9 som ble oppført i 1904 er en festlig trebygning i jugendstil med mange sammensatte former. Han utførte også kombinasjonsboligen i Dronningens gate 6 (1904), Heskestad kirke (1904), egen bolig i Jelsagata 61 (1906), Brødremenighetens forsam-lingshus Bethel (1909) og hans egen sommerbolig i Helleland (1918). Han tegnet også Avalds-nesgata 20, Jelsagata 59 og Storhaugveien 34.

Knud Øgreid døde 23. oktober 1967. I nekrologen ble det skrevet at han var en stillferdig mann med høye idealer og godt hjertelag. Bertha døde 3. mai 1952.

Til hovedsiden