Oldeforeldre - farssiden

Johan Gabriel Jensen selger fisk.
Johan Gabriel Jensen selger fisk.


Johan Gabriel Jensen (1878–1952) er min oldefar. Han er sønn av Ole Jensen Holm og Elen Kristine Andreasdatter.

Johan Gabriel Jensen ble født 5. januar 1878 i Buøen 23. Han ble døpt 3. februar 1878 og konfirmert i oktober 1892 med karakteren godt+. 15. mai 1902 giftet han seg med Kristofa Margrethe Ommundsen i St. Johannes kirke. Hans forlover var Tønnes Risa.

I 1904 bodde han i Buøen 23. I 1908–1911 i Kalhammeren 21. Huset ble revet i 1912. I 1916 bodde han i Store Skippergate 22. I 1927 i Fudasmauet 3, og fra 1920-årene og til sin død bodde han og familien i Ryfylkegata 20.

Johan Gabriel Jensen var fisker og industriarbeider. Han døde 13. november 1952, 74 år gammel. Han ble gravlagt på Lagård gravlund.

Store Skipperbakken 22. Foto: Stavanger byarkiv.
Store Skipperbakken 22. Foto: Stavanger byarkiv.
Murhuset til høyre hadde adresse Ryfylkegata 20.
Murhuset til høyre hadde adresse Ryfylkegata 20.

Kristofa Margrethe Ommundsen (1878–1949) er min oldemor. Hun er datter av Christopher Olai Om-mundsen og Anne Hellene Andreasdatter. Hun ble født i Nedre Strandgate i 1878. Hun ble konfirmert i St. Petri kirke 16. april 1893 med karakteren Meget godt +. Hun bodde da i Bøkkersmauet 14. Meste-parten av sitt voksne liv bodde hun i Ryfylkegata 20.

Hun ble gift med Johan Gabriel Jensen i St. Johannes kirke 15. mai 1902, og var da oppført som tjenestepike. Kristofa Margrethe Ommundsen døde 30. mai 1949, 71 år gammel.

Barn: Johan Kristinius Jensen (1902–1939), Astrid Jensen (1904–1970), Olga Elise Jensen (1906–1908), Charles Jensen (1908–1908), Charles Jensen (1910–1973), Einar Jensen (1911–1992) og Alf Ommund-sen (1914–1915. Olga Elise og Charles døde av kikhoste i 1908 med bare en dags mellomrom.


Bendiks Sunde Evertsen (1876–1956) er min oldefar. Han er sønn av Hans Tobias Evertsen og Elen Marie Bendixen Sunde.

Bendiks Sunde Evertsen ble født i 1876 i Stavanger. Han ble gift i 1898 med Anna Mathilde Monsen. I 1898 bodde familien i Nedre Klevegade 27, og i 1900 i Spilderhauggaden 14. I 1910 bodde de i Stø-berigaden 21, i 1916 i Emmausveien 16 og i 1948 i Normanns gate 37. Bendiks Sunde Evertsen arbeidet som skipstømmermann og laste- og lossearbeider. Han døde i 1956 og ble 80 år gammel.

Anna Mathilde Monsen (1874–1958) er min oldemor. Hun er datter av Mons Knudsen Vaage og Anna Kristine Berntsdatter. Inntil hun giftet seg i 1898 bodde hun i Øvre Banegate 26. Hun ble født i Stavan-ger 26. september 1874 og døde i 1958, 84 år gammel. 

Barn: Harry (døde samme dag han ble født), Hans (1901–1966), Arthur Malvin (1903–1989), Birger Monrad (1904–1905), Anne Marie (1906–1996), Bjarne (1907–1986), Mary (1910–2006) og Bendix (1913–1998).

Bildet under. Fra venstre bak: Hans og Arthur. Fra venstre foran: Anna Mathilde, Mary, Anne Marie, Bjarne, Bendix og Bendiks.