Oldeforeldre - farssiden

.
Johan Gabriel Jensen selger fisk.
Johan Gabriel Jensen selger fisk.


Johan Gabriel Jensen (1878–1952) er min oldefar. Han er sønn av Ole Jensen Holm og Elen Kristine Andreasdatter.

Johan Gabriel Jensen ble født 5. januar 1878 i Buøen 23. Han ble døpt 3. februar 1878 og konfirmert i oktober 1892 med karakteren godt+. I 1902 ble han gift med Kristofa Margrethe Ommundsen i St. Petri kirke.

I 1904 bodde han i Buøen 23. I 1908 - 1911 i Kalhammeren 21. Huset ble revet i 1912. Fra 1920-årene og til sin død bodde han i Ryfylkegata 20.

Johan Gabriel Jensen var fisker og skomaker. Han arbeidet også som fabrikkarbeider. Han døde 13. november 1952, 74 år gammel. Han ble gravlagt på Lagård gravlund.

Murhuset til høyre hadde adresse Ryfylkegata 20.
Murhuset til høyre hadde adresse Ryfylkegata 20.

Kristofa Margrethe Ommundsen (1878–1949) er min oldemor. Hun er datter av Christopher Olai Ommundsen og Anne Hellene Andreasdatter. Hun ble født i Stavanger i 1878. I 1894 bodde hun og familien i Bøkkersmauet 8. Mesteparten av sitt voksne liv bodde hun i Ryfylkegata 20.

Hun ble gift med Johan Gabriel Jensen i St. Petri kirke i 1902, og var da oppført som tjenestepike. Kristofa Margrethe Ommundsen døde 30. mai 1949, 71 år gammel.

Barn: Johan Kristinius Jensen (1902–1939), Astrid Jensen (1904–1970), Olga Elise Jensen (1906–1908), Charles Jensen (1908–1908), Charles Jensen (1910–1973) og Einar Jensen (1911–1992). Olga Elise og Charles døde av kikhoste i 1908 med bare en dags mellomrom.


Bendiks Sunde Evertsen (1876–1956) er min oldefar. Han er sønn av Hans Tobias Evertsen og Elen Marie Bendixen Sunde.

Bendiks Sunde Evertsen ble født i 1876 i Stavanger. Han ble gift i 1898 med Anna Mathilde Monsen. I 1898 bodde familien i Nedre Klevegade 27, og i 1900 i Spilderhauggaden 14. I 1910 bodde de i Støberigaden 21, i 1916 i Emmausveien 16 og i 1948 i Normanns gate 37. Bendiks Sunde Evertsen arbeidet som skipstømmermann og laste- og lossearbeider. Han døde i 1956 og ble 80 år gammel.

Anna Mathilde Monsen (1874–1958) er min oldemor. Hun er datter av Mons Knudsen Vaage og Anna Kristine Berntsdatter. Inntil hun giftet seg i 1898 bodde hun i Øvre Banegate 26. Hun ble født i Stavanger 26. september 1874 og døde i 1958, 84 år gammel. 

Barn: Harry (døde samme dag han ble født), Hans (1901–1966), Arthur Malvin (1903–1989), Birger Monrad (1904–1905), Anne Marie (1906–1996), Bjarne (1907–1986), Mary (1910–2006) og Bendix (1913–1998).

Til hovedsiden