Riofisken

Riofisken ved Holmenalmenningen.
Riofisken ved Holmenalmenningen.

Skulpturen sto tidligere i Bjergsted i Stavanger. Det opprinnelige navnet er Gutten og fisken, men skulpturen ble på folkemunne kalt Riofisken. Skulpturen som er utført i betong er laget av Wilhelm Rasmussen (1879–1965).

Skulpturen ble opprinnelig kjøpt av Komiteen for Norges utstilling i Rio de Janeiro; og derav kommer også navnet Riofisken. Da Norges Varemesse ble arrangert i Stavanger 16–26. juli 1933, ble skulptu-ren gitt i gave til messen, som hovedsaklig fant sted i Bjergsted. Skulpturen ble etter messen gitt videre til Stavanger. Den ble stående foran hovedbygningen til denne ble revet, rundt 1980.

Riofisken i Bjergsted.
Riofisken i Bjergsted.

I 2011 var skulpturen i en kort periode plassert ved den midlertidige lekeparken på Holmenalmennin-gen. Da det midlertidige parkprosjektet ble fjernet, ble Riofisken igjen anbrakt på kommunens lager.

Til hovedsiden