Strømsbrua

Bildet ble tatt 10. april 1975. Foto: Rogalands Avis/Stavanger byarkiv.
Bildet ble tatt 10. april 1975. Foto: Rogalands Avis/Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen - november 2023
Strømsbrua ligger i Stavanger og går over Hillevågsstrømmen. Den ble åpnet av ordfører Jan Johnsen i 1960.

Forslag om bru fra Lagårdsveien til østre bydel ble lagt allerede i 1928. Prosjektering av brua var i gang i 1952. I juni 1959 ble festene til brua montert, og i juli ble de siste bærebjelkene heist på plass. 11. mai 1960 startet Fjellhammer Bruk asfaltering av veibanen.

Bildet ble tatt i mars 1963. Foto: Ommund Lundes lysbildesamling/Stavanger byarkiv.
Bildet ble tatt i mars 1963. Foto: Ommund Lundes lysbildesamling/Stavanger byarkiv.

21. mai 1960 ble brua offisielt åpnet av ordfører Jan Johnsen. Silkebåndet ble klippet over med sølvsaks mens Storhaug skoles musikkorps spilte to vers av fedrelandssangen. Flere hundre mennesker var møtt opp i et strålende vær. På begge sider av brua var det heist norske flagg.

I perioden 2021–2022 ble brua oppgradert for rundt 44 millioner kroner. I tillegg ble fortauet på brua fjernet og bygget opp på nytt.

Lengde: 289 meter.
Bredde: 15, 5 meter.
Høyde: 9 meter.

Kilde: Diverse aviser og publikasjoner hos Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden

.