William Coucheron-Aamot

Tekst: Erling Jensen.
William Coucheron-Aamot var forfatter og historiker. Han var en av de første nordmenn som har gitt en analytisk beskrivelse av Kina og kinesisk kultur. 

Han ble født 29. januar 1868 i Stavanger. Huset lå omtrent der hvor murhuset i Verksgata 29 ligger i dag. Etter noen år i Stavanger flyttet familien til Damsgård i Egersund.

I 1890 reiste han til Kina og ble ansatt i den kinesiske tollmarine. Han fikk stilling som nestkommand-erende på den kinesiske krysseren Fei-Hu. Etter flere års opphold i Kina og Japan var han fra 1893–1896 sekretær i det daværende Indredepartementets utenriksavdeling.

Han brukte mye tid på bøker og foredragsvirksomhet om Kina. Han ga ut 20 bøker og holdt 5200 foredrag. 18. april 1896 giftet han seg med Sigrid Pehrson. De fikk åtte barn sammen. I 1905 kjøpte han den gamle prestegården på Veøya i Romsdalsfjorden hvor han levde mesteparten av sitt liv. På folkemunne ble han kalt Veøy-kongen.

William Coucheron-Aamot døde på fylkessykehuset i Molde 22. mai 1948.

Til hovedsiden