William Coucheron-Aamot

Tekst: Erling Jensen.
William Coucheron-Aamot var forfatter og historiker. Han var en av de første nordmenn som har gitt en analytisk beskrivelse av Kina og kinesisk kultur. 

Han ble født 29. januar 1868 i Stavanger. Huset lå omtrent der hvor murhuset i Verksgata 29 ligger i dag. Etter noen år i Stavanger flyttet familien til Damsgård i Egersund.

I 1890 reiste han til Kina og ble ansatt i den kinesiske tollmarine. Han fikk stilling som nestkommand-erende på den kinesiske krysseren Fei-Hu. Etter flere års opphold i Kina og Japan var han fra 1893–1896 sekretær i det daværende Indredepartementets utenriksavdeling.

Han brukte mye tid på bøker og foredragsvirksomhet om Kina. Han ga ut 20 bøker og holdt 5200 fore-drag. 18. april 1896 giftet han seg med Sigrid Pehrson. De fikk åtte barn sammen. I 1905 kjøpte han den gamle prestegården på Veøya i Romsdalsfjorden hvor han levde mesteparten av sitt liv. På folkemunne ble han kalt Veøy-kongen.

William Coucheron-Aamot døde på fylkessykehuset i Molde 22. mai 1948.

Til hovedsiden