Apoteket i Skudeneshavn

Tekst: Erling Jensen - juli 2024.
29. november 1910 besluttet Skudeneshavn kommunestyre at kommunen forpliktet seg til å
skaffe lokaler saavel til apotek som til beboelsesbekvemmeligheter for apotekeren.
 

8. september 1911 fikk stavangermannen Tellef Furre bevilling til å opprette og drive Skudenes Apotek, men han søkte seg fritatt. Kort tid etter overtok Johan Fredrik Vinsnes bevillingen. Apoteket flyttet inn i fru Weibells hus ved torget, og leien var 350 kroner pr. år. Vinsnes drev apoteket fram til 1917. Han var forfatter og skrev 17 bøker. I 1915 mens han var apoteker i Skudeneshavn, skrev han romanen Broremand.

Slik så huset ut i 2019. Foto: Google Maps.
Slik så huset ut i 2019. Foto: Google Maps.

4. april 1917 kunngjorde Sosialdepartementet at apotekets bevilling var ledig, og at de ønsket en person som kunne drive apoteket videre.

Ansøkningen maa være ledsaget av nydatert attest om, at vedkommende har midler til at bringe apoteket i anordningsmæssig stand og av det i apoteklovens § 5 omhandlede vidnesbyrd om, at der intet er at utsætte paa hans forhold eller vandel, samt indeholde nøiagtige, saavidt mulig til med-følgende attester støttede opgaver over den tid, hvori ansøkeren har utført tjeneste ved apotek.

1. juli 1917 overtok stavangermannen Georg Bjørnson apoteket. I 1923 kjøpte han gårdsnr. 117 i Søra-gadå (Ragnvald Ellingsens tidligere eiendom) og apoteket flyttet inn her i oktober samme år.

Foto: Hus og innbyggere i gamle Skudeneshavn.
Foto: Hus og innbyggere i gamle Skudeneshavn.

I mai 1925 overtok sandnesmannen Elias Larssen apoteket. I 1907 reiste han til Amerika, og året etter tok han den amerikanske apotekereksamen. I 1909 reiste han tilbake til Norge hvor han tjeneste-gjorde ved forskjellige apotek rundt om i landet.

15. oktober 1926 fikk Gottlieb August Schønheyder bevilling til å drive apoteket. Han ble suspendert fra stillingen 19. juni 1945 på grunn av medlemskap i Nasjonal Samling. Jens Lund Vetlesen var bestyrer fra 1930–1933. I perioden 1933–1948 var Reidar Strøm bestyrer.

6. juni 1948 overtok Petra Wilhelmine Hiorth Brede Paulsen apoteket.

Petra Wilhelmine Paulsen.
Petra Wilhelmine Paulsen.

1. juni 1959 overtok kristiansunderen Per Enge. Han overtok også Kopervik Apotek.

1. april 1965 ble Skudenes Apotek underlagt Kopervik Apotek som filialapotek. Apoteket i Skudenes-havn ble degradert til medisinutsalg. Medisin på resept kunne bare kjøpes ved Kopervik apotek.

I 1980 flyttet apoteket til Kirkevegen i de tidligere lokalene til Rogalandsbanken.

6. april 1981 flyttet apoteket inn i nye lokaler på 150 kvm. i Kirkevegen.

23. januar 2004 ble apoteket lagt ned og erstattet av et medisinutsalg i Mix-kiosken.

16. juni 2006 åpnet Skudenes Stjerneapotek i Kiwi-bygget, Nessagadå 1. Det ble drevet av farmasøyt Martin Le.

I 2010 ble Skudenes Stjerneapotek nedlagt og erstattet av dagens Vitusapotek som ligger i Nessagadå 1.

Kilder: Norges apotek og deres innehavere, Norges apotekerforening, 1957. Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonal-biblioteket.

Til hovedsiden