Skånevik kirke

Skånevik kirke. Foto: Erling Jensen.
Skånevik kirke. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen - mai 2024
Skånevik kirke er en laftet langkirke som ligger i Etne kommune i Vestland fylke. Kirken ble vigslet 31. august 1900 av biskop Johan Willoch Erichsen. Den har 400 sitteplasser.

Tidligere sto det en tømmerkirke som ble oppført i 1682–83 på omtrent samme sted. Og før den tid sto en liten stavkirke her.

Kirken ble bygget av byggmester Tengesdal etter tegninger av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff.

Foto: Norges kirker.
Foto: Norges kirker.

Kirken har to kirkeklokker. Den eldste ble støpt i 1701 av klokkestøper Simon Hendricksen i Bergen. Den bærer innskriften Soli Deo Gloria som betyr Gud allene æren. Den andre klokken ble støpt i 1921 av Olsen & Nauen klokkestøperi og bærer følgende innskrift:

Ring for Skaaneviks Menighed.
Ring den ind til Bod og Fred.
Ring med Himlens lyse Toner
Over Jordens Tornekroner.

Til Guds Ære givet af Udskiftningsformand Nielsen.

I 1952 fikk kirken elektrisk lys og oppvarming. I 1961 ble kirken pusset opp og malt. Det ble også fjernet to skorsteiner og ovner. Arbeidet kom på 23 000 kroner, det samme som det kostet å bygge kirken i 1900. Også i forbindelse med 100-års jubileet i år 2000 ble kirken malt og pusset opp.

Skjærtorsdag 2002 ble kirken forsøkt satt i brann. Ren flaks reddet trolig kirken fra å brenne ned. Noen naboer så røyk sive ut fra kirken, de bidro med slukking, og fikk varslet brannvesenet.

Kirken er en del av Sunnhordland prosti.

Gateadresse: Prestavegen 11, 5593 Etne.

Til hovedsiden