Bellesens Hotel

Tekst: Erling Jensen
Bellesens Hotel ble startet av Ole Bellesen og hustruen Ane Bertine Sofie Bellesen. Hotellet lå i Storgata 11 på Bryne.

Ole Bellesen ble født på Madla 2. februar 1836. Som ung gutt gikk han i skomakerlære i Stavanger. Han ble etter hvert skomakermester og hadde verksted i Søregata 18 i Stavanger. Han var gift med Ane Bertine Sofie Gjertsen. Tidene ble vanskelige med konkurs og dårlig økonomi, så han flyttet til Bryne i 1878, like etter at Jærbanen åpnet. Han var da 42 år og hadde kone og ni barn. 

Ole begynte straks å bygge hus til seg og familien. Her hadde han planlagt å drive skomakerverksted og dessuten selge støpegods for Stavanger Støberi & Dok. Men etter hvert begynte det å komme fremmedfolk forbi som trengte husrom. Dermed åpnet Bellesen og kona et lite gjestgiveri i huset. Trafikken økte, og Bellesen la ned skomakervirksomheten og ble hotellvert og drev skysstasjon. 

Gjestgiveriet ble kjent for sin gode mat og koselige atmosfære. Flere av stamgjestene var engelsk-menn som kom tilbake år etter år. I 1889 skrev en engelskmann i gjesteboken; The best country hotel I have ever stayed at in any part of the world. Aleksander Kielland besøkte ofte hotellet på sine reiser til Orre. Også dikteren Arne Garborg, Kitty Lange Kielland, Jacob Dybwad Sømme, Eilif Petersen og andre kunstnere besøkte hotellet.

Foto: Jærmuseet.
Foto: Jærmuseet.

Da Ole Bellesen ble eldre overlot han driften til en av sine sønner. Hotellet ble drevet frem til 1906. Jonas Jørstad overtok senere lokalene og startet bokhandel. 
Ole Bellesen døde 13. august 1925, nærmere 90 år gammel. Ane Bertine Sofie Bellesen døde 11. april 1918, 90 år gammel.

Bellesens Hotel, Thime, Jæderen pr Stavanger anbefales de ærede Tilreisende, Adgang til Ørret- og Laxefiskeri. Varme og kolde Bade & Styrtebad i Hotellet. Piano forefindes.

Til hovedsiden