Gamle bygget til Brødrene Søyland.
Gamle bygget til Brødrene Søyland.

BRØYT var et varemerke for firmaet Brødrene Søyland A/S, senere Brøyt A/S, som ble grunnlagt som Bryne Jern og Treindustri i 1949 av brødrene Kristian Søyland og Ingebret Søyland. Firmaet produserte diverse redskaper med tilknytning til jordbruk i fabrikklokalene på Bryne på Jæren. Det ble kjent for å ha konstruert Europas første gravemaskin med fullstendig hydraulisk kraftoverføring. Gravemaskinene ble ofte bare kalt Brøyt eller Brøyten. Bildet ble tatt av Rogalands Avis 19. oktober 1960. Tekst og foto: Stavanger byarkiv.

Jæderens Meieri på Bryne 4. oktober 1926. Foto: Hakon Johannessens fotoarkiv/Stavanger byarkiv.
Jæderens Meieri på Bryne 4. oktober 1926. Foto: Hakon Johannessens fotoarkiv/Stavanger byarkiv.